• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Przełomowe zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dnia 8.2.2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił m.in., że żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu skarżącego nie zostanie podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skarg wnioskodawcy (sędziego Włodzimierza Wróbla) przez Trybunał. Ma to znaczenie dla wszystkich spraw, które toczą się przed Izbą Dyscyplinarną, choć wydane w indywidualnej sprawie, sędziego Sądu Najwyższego1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-in­for­ma­cje/4369-przelomowe-zabezpieczenie-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka.