• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Publikacja o zmianach legislacyjnych w prawie i procedurze cywilnej

Do nabycia jest już publikacja „Ku lepszemu prawu – dyskurs nauki i praktyki. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej” pod red. Ireneusza Kunickiego i Andrzeja Antkiewicza.

To wybrane wystąpienia i poszerzone referaty wygłoszone na konferencji „Aktualne projekty ustaw dotyczących zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej”, która odbyła się w Toruniu w grudniu 2014 r. Jej organizatorem był toruński Oddział SSP „Iustitia”. Dyskutowano o rozwiązaniach legislacyjnych, które już wówczas weszły w życie lub niedługo później stały się obowiązującym prawem.

(IS)