• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Pytanie prawne SO w Katowicach o pytaniach prejudycjalnych do TSUE

Przedstawiamy postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach (IV Cz 451/20) z 18.3.2021 r. w składzie Przewodniczący SSO Krystian Markiewicz (spr.) o przedstawieniu pytań prejudycjalnych Try­bunałowi Sprawiedliwości Unii Euro­pejskiej.

Sąd w swoim postanowieniu pyta o legalność powołania wszystkich sędziów, którzy otrzymali rekomendację powołanej przez PIS Krajowej Rady Sądownictwa. Jeden z członków składu orzekającego w sprawie IV Cz 451/20 został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w okolicznościach budzących wątpliwości, a które są podstawą do sformułowania wskazanych w sentencji postanowienia pytań prejudycjalnych. To sędzia Agnieszka Zachariasz-Kawaler, która wystartowała w konkursie do sądu okręgowego i otrzymała pozytywną rekomendację neoKRS. Sędzia miała jednak nie otrzymać rekomendacji zgromadzenia sędziów apelacji. katowickiej. Mimo to została w listopadzie 2020 r. powołana przez Prezydenta Andrzeja Dudę na ­sędziego SO w Katowicach.

K. Markiewicz postanowił zawiesić postępowanie i wysłać pytania prejudycjalne do unijnego trybunału. Sędzia pyta w nich m.in. o to, czy można mówić o legalnym sądzie, jeśli w jego składzie znalazły się osoby powołane przez neoKRS, skoro „obecna KRS wybrana sprzecznie z polskimi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi nie jest organem niezależnym i nie zasiadają w niej przedstawiciele środowiska sędziowskiego powołani w jej skład niezależnie od władzy wykonawczej i ustawodawczej (…)”.

Duża część sędziowskiego środowiska uważa, że neoKRS nie ma prawa wydawać uchwał w przedmiocie powoływania sędziów i podważa legalność powołania samej Rady. Z tego powodu część prawników podważa status sędziów powołanych z rekomendacji neoKRS.

Jak podkreśla Bartłomiej Przymusiński, rzecznik SSP „Iustitia”: „Sprawa może dotyczyć około tysiąca sędziów w Polsce” – dodał, że – „żadna nominacja z naruszeniem prawa nie zasługuje na ochronę prawa, bezprawie nie zasługuje na ochronę”.

Wysyłając pytania do TSUE, K. Markiewicz złożył wniosek o rozpatrzenie ich w trybie przyspieszonym. Jeśli Trybunał się na to zgodzi, do rozprawy może dojść za kilka miesięcy1.

IS

1 Pełna treść zob. https://iustitia.pl/79-infor­macje/4136-pelna-tresc-postanowienie-sadu-okregowego-w-katowicach-o-skierowaniu-pytan-prejudycjalnych-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej.