• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(31)/2018, dodano 12 lipca 2018.

Raport Departamentu Stanu USA w zakresie przestrzegania praw człowieka odnośnie Polski za 2017 r.

Ukazał się raport Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych dotyczący przestrzegania praw człowieka w 200 krajach w 2017 r., w tym w naszym kraju. Wśród głównych zarzutów co do nieprzestrzegania praw człowieka w Polsce raport wskazuje przypadki stosowania tortur, penalizację zniesławienia, zagrożenia dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej związane z ostatnimi zmianami prawa oraz przemoc motywowaną etnicznie, religijnie lub ze względu na orientację seksualną. Streszczenie raportu znajdzie się w kolejnym numerze Kwartalnika”.

(IS)