• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Raport „Iustitii” o statystykach w wymiarze sprawiedliwości

Stowarzyszenie opracowało także raport pt. „Obietnice a rzeczywistość. Statystyki sądów rejonowych po pięciu latach reform. 2015–2020”. Raport jest wynikiem pracy zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z sędziów oraz niezależnego eksperta. Z raportu wynika m.in., że w sądach rejonowych czas trwania spraw cywilnych wydłużył się, a ogólna liczba sędziów spadła1.

IS

1 Całość raportu: https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/4318-raport-iustitii-o-statystykach-wymiaru-sprawiedliwosci.