• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Raport „Iustitii” o wymiarze sprawiedliwości w czasie pandemii COVID-19

Zespół badawczy działający w ramach Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia” zbadał funkcjonowanie sądów w czasie pandemii. Raport pokazał praktyczne aspekty organizacji pracy sądów w tym okresie1.

IS

1 Więcej na temat raportu: https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/4317-raport-iustitii-o-wymiarze-sprawiedliwosci-w-czasie-covid-19.