• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Raport SSP „Iustitia” z 10.10.2018 r. w przedmiocie stanu sądownictwa w Polsce z perspektywy sędziów

Według raportu 15% sędziów spotkało się już z bezpośrednimi naciskami politycznymi, a 90% uważa, że praworządność jest zagrożona. Zaledwie 3% sędziów uznaje, że instytucje po reformach rządu PIS są mniej zależne od wpływów politycznych – ok. 90% uważa KRS, Trybunał Konstytucyjny oraz sądownictwo za bardziej upolitycznione niż wcześniej. Około 30% sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15% sama tego doświadczyła – wynika z badania na sędziach Stowarzyszenia.

Raport przeprowadzony został na podstawie anonimowych ankiet skierowanych do sędziów w całej Polsce. Wynika z niego m.in., że 80% respondentów uznaje TK za organ nietransparentny, mocno zaangażowany w działalność polityczną, a co za tym idzie, niewypełniającego swojego zadania jako strażnika Konstytucji1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/2597-stan-niezaleznego-sadownictwa-w-polsce-z-per­spektywy-sedziow-raport-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-2018