• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 5 czerwca 2019.

Raport z wizyty studyjnej w Danii

W dniach 18–19.12.2018 r. trzy przedstawicielki SSP „Iustitia” – Dorota Zabłudowska, Olimpia Barańska-Małuszek i Monika Frąckowiak przebywały w Danii na zaproszenie tamtejszego stowarzyszenia sędziów. Pełny raport z wizyty dostępny na stronie www.iustitia.pl1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-ra­porty/2832-raport-z-wizyty-studyjnej-w-danii-18-19-grudnia-2018r.