• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

Raport ze spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) w Limassol

Dorota Marszałkowska
(inne teksty tego autora)

Koledzy ze Słowenii przedstawili problem kontaktów z mediami. Wskazali, że od pewnego czasu borykają się ze zwiększonym zainteresowaniem mediów działalnością sądów i sędziów oraz prowadzeniem przeciwko nim negatywnej kampanii medialnej. Słoweńscy sędziowie poprosili o interwencję w tej kwestii EAJ poprzez wystosowanie listu do premiera Słowenii krytykującego taką postawę mediów. Wywołało to pewne poruszenie wśród uczestników konferencji, albowiem kilka lat temu EAJ podjęło rezolucję, w której wskazano, że z uwagi na charakter działania tego stowarzyszenia międzynarodowego, nie będzie się ono wypowiadało w sprawach dotyczących poszczególnych państw członkowskich, chyba, że wcześniej poprzedzone to będzie gruntowną analizą stanu faktycznego w danym państwie poprzez wysłanie specjalnej grupy roboczej i sporządzenie raportu w tej materii.

Włoscy sędziowie po raz kolejny podkreślili kwestię związaną z ustalaniem we Włoszech warunków przechodzenia sędziów na emeryturę. Zagadnienie to będzie tematem kolejnego spotkania EAJ jesienią tego roku w Brazylii, gdzie po uzyskaniu informacji, jak wygląda sytuacja w innych państwach, EAJ podejmie próbę ustalenia pewnych standardów, które muszą zostać wypełnione, aby zagwarantować niezawisłość sędziowską i poszanowanie europejskich standardów także i w tym obszarze.

Wiele kontrowersji wzbudzają też zmiany Statutu EAJ, szczególnie w kwestii związanej z nowo przyjmowanymi państwami. Kraje takie jak: Serbia, Alba­nia, Turcja oraz Azerbejdżan zostały przyjęte. Odmówiono przyjęcia Bośni i Hercegowinie z uwagi na niespełnianie wymogów związanych z aktywnością na forum EAJ i brak kontaktu z tamtejszymi sędziami. Akces zgłaszają także inne państwa, takie jak Egipt, Izrael czy Palestyna, co wzbudza wiele kontrowersji związanych z sytuacją ekonomiczno-polityczną oraz położeniem geograficznym tych państw. Ostatecznie powołano grupy robocze do zbadania wniosków tych państw o przystąpienie do EAJ.

Na zakończenie ponowiono zaproszenie wystosowane przez Polskę już w St. Gallen wiosną 2013 r. do zorganizowania następnego spotkania EAJ wiosną 2015 r. w Polsce. Miejmy nadzieję, że przyniesie ono tak spektakularne efekty jak ostatnie zorganizowane w Polsce wiosną 2009 r.

* Autorka jest sędzią Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, członkiem zarządu głównego SSP „Iustitia”, Przewodniczącą Zespołu ds. Międzynarodowych Stowarzyszenia.

Strona 2 z 212