• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Referendum Forum Współpracy Sędziów w sprawie działalności KRS

Forum Współpracy Sędziów zaproponowało sędziom z całej Polski udział w referendum, w którym mogliby oni wyrazić swoją ocenę pracy KRS. Forum apelowało o zwołanie Zebrań sędziów we wszystkich sądach i w ich trakcie wyrażenie opinii przez sędziów poprzez odpowiedź na dwa pytania:

Pytanie 1: „Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?”

Pytanie 2: „Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?”

Jak do tej pory w referendum wzięło udział ponad 2500 sędziów ze 112 sądów1.

IS

1 Wyniki referendum na: https://iustitia.pl/79-informacje/2630-juz-ponad-1500-sedziow-z-61-sadow-wzielo-udzial-w-referendum-fws