• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Relacja z rozprawy 6.7.2020 r. przed TSUE w Luksemburgu

W dniu 6.7.2020 r odbyła się rozprawa w sprawie C-824/18, zainicjonowana pytaniami prejudycjalnymi wystosowanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących braku rekomendacji ­objęcia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Pytania zostały zadane w związku z tym, że w trakcie postępowania odwoławczego (w ramach którego NSA zadał też inne pytania prejudycjalne dotyczące uchylonych już przepisów), ustawodawca wyeliminował z porządku prawnego możliwość zaskarżenia uchwal KRS – w zakresie dotyczącym powołania sędziów do Sądu Najwyższego i przewidział, że postępowania te winny ulec umorzeniu. Naczelny Sąd Administracyjny zadał zatem pytanie, czy pozbawienie prawa zaskarżenia uchwał KRS w odniesieniu do powołania do sądu najwyższej instancji pozostaje w zgodzie z przepisami art. 2 w zw. z art. 4 ust. 3 zd. 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 TUE w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych i art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2000/78/WE oraz art. 267 akapit 3 TFUE.

W sprawie oczekiwana jest opinia Rzecznika Generalnego TSUE, po ­której zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie.

Na rozprawie z ramienia „Iustitii” obecni byli SSO Piotr Gąciarek (jedna ze stron postępowania przed TSUE) oraz SSR Monika Frąckowiak1.

IS

1 Całość relacji zob.: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3902-relacja-z-rozprawy-w-trybunale-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-w-dniu-6-lipca-2020r-c-824-18