• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Represje wobec sędziów w Turcji po nieudanym zamachu stanu

Zostałem aresztowany 17 lipca na podstawie sądowego nakazu i (…) dni później zwolniony przez inny sąd po moim odwołaniu. Murat Durmaz został aresztowany i w tej chwili przebywa w więzieniu. Nie jesteśmy już sędziami. On (Murat) ma prawo do odwołania i mamy nadzieję, że zostanie zwolniony tak jak ja. W tym samym czasie, dzień po dniu pojawiają się kolejne listy i rząd zwalnia ludzi, w tym żołnierzy, policjantów, ekspertów, sędziów, prokuratorów, nauczycieli, pracowników naukowych, dziennikarzy, inspektorów, pracowników organów kontrolnych prawie ze wszystkich instytucji publicznych. Liczba zwolnionych, wliczając w to mnie i Murata, osiągnęła obecnie około 60 000. I liczba ta rośnie każdego dnia. Sytuacja zamienia się w polowanie na czarownice. Nikt nie wie, kto przygotował listy stanowiące podstawę do zawieszeń i aresztowań.

Rodziny oraz prawnicy sędziów nie mają z nimi kontaktu. Nie ma możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia zatrzymanych czy aresztowanych. Ponad 1000 sędziów jest obecnie aresztowanych na podstawie decyzji sądowych. Co ważniejsze wczoraj w całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy na okres 3 miesięcy. Rząd ogłosił, że zawiesza stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Nikt nie wie co przyniesie jutro.

Proszę, nie pytajcie o szczegóły naszych spraw sądowych. Rząd nałożył klauzulę poufności na wszystkie sprawy sędziów. Podczas mojego zatrzymania ani sąd, ani prokurator nie był w stanie przedstawić jakichkolwiek dowodów przeciwko mnie. Była tylko lista. Zostaliśmy z Muratem aresztowani tylko dlatego, że byliśmy na liście.

Nie wiem co napisać w tej chwili. Straciliśmy nadzieję na sprawiedliwy proces.

z wyrazami szacunku

(…)

Już nie sędzia”.

Organizacja MEDEL (Europejscy sędziowie i prokuratorzy na rzecz demokracji wolności/European magistrates for democracy and liberty), której „Iustitia” jest członkiem, zwróciła się do Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga o wystąpienie do Turcji z żądaniem „przestrzegania Traktatu i Porozumień NATO i uwolnienia sędziów i prokuratorów aresztowanych bez rzetelnego procesu i z pogwałceniem fundamentalnych zasad praworządności”6.

„Iustitia” wystosowała też w sprawie sytuacji tureckich sędziów trzy listy otwarte. Pierwszy do Yusuf Ziya Ozcan Ambasadora Republiki Tureckiej w Polsce7, drugi do Witolda Waszczykowskiego Ministra Spraw Zagranicznych8, trzeci zaś do Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego9. W liście do tureckiego ambasadora „Iustitia” wezwała władze w Turcji do respektowania praw człowieka i powstrzymania się od dalszych działań naruszających art. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Konwencji – tak w stosunku do sędziów, jak też każdego obywatela Turcji. Zaś w listach do Ministra Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości zaapelowała do podjęcia kroków, mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15.7.2016 r. sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu.

1 Zob. http://www.iustitia.pl/1302-maile

2 Zob. https://www.facebook.com/sedziowie

3 Zob. https://twitter.com/judgesssp

4 Zob. http://www.iustitia.pl/1309-petycja-re-turcja

5 Zob. http://www.iustitia.pl/oswiad­czenia/ 1312-apel-is-turcja

6 Zob. http://www.iustitia.pl/1323-medel-nato-tur

7 Zob. http://www.iustitia.pl/oswiadczenia/1329 -list-do-ambasadora-turcji

8 Zob. http://www.iustitia.pl/oswiadczenia/1331 -list-do-msz-turcja

9 Zob. http://www.iustitia.pl/oswiad­cze­nia/1332 -list-do-ms-turcja

Strona 2 z 212