• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przyjęło 29.4.2022 r. rezolucję, w której zaapelowało do polskich władz o jak najszybsze podjęcie wszelkich prac w celu wykonania orzeczeń TSUE.

W rezolucji czytamy m.in.:

„Europejskie Stowarzyszenie Sędziów apeluje do władz polskich o podjęcie natychmiastowych kroków w celu przyjęcia lub wprowadzenia w życie wszelkich środków niezbędnych do wykonania tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, a w szczególności

– zakończenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;

– przywrócenie do pracy wszystkich sędziów, którzy zostali zawieszeni lub przeniesieni na podstawie decyzji tej Izby;

– uchylenie niedawno wprowadzonych przepisów, zgodnie z którymi sędzia może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu na podstawie treści wydanego wyroku lub zakwestionowania zasadności przepisów o powołaniu sędziów;

– zmianę ram prawnych regulujących skład Krajowej Rady Sądownictwa, tak aby dostosować je do standardów europejskich, zgodnie z którymi większość jej członków winni stanowić sędziowie wybrani przez sędziów1.

IS

1 Całość rezolucji dostępna pod adresem: https://www.iustitia.pl/4447-rezolucja-europejskiego-stowarzyszenia-sedziow-przyjeta-29-kwietnia-2022-w-porto.