• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Równe traktowanie w sądzie

Konferencją „Inny a wymiar sprawiedliwości” Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainaugurowała 28.10.2014 r. swój nowy projekt „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. Ma on dotyczyć równego traktowania osób należących do grup narażonych na dyskryminację, przede wszystkim poprzez przygotowanie „Przewodnika równościowego” odnoszącego się do różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji istotnych podczas wykonywania władzy sądowniczej. „Iustitia” jest jednym z partnerów zaproszonych do współpracy.

 

(IS)