• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

RPO interweniuje w sprawie sędziów pozbawionych uposażenia

Od dłuższego czasu „Iustitia” w różnych sytuacjach sygnalizowała i krytykowała przepisy, które pozbawiają środków do życia sędziów niezdolnych do służby dłużej niż przez okres roku. Zgodnie z nimi, sędzia korzystający z tzw. „chorobowego” po roku nieprzerwanej niezdolności do pracy przestaje otrzymywać jakiekolwiek uposażenie. Nie przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne ani jakakolwiek okresowa renta, może nie dostać urlopu dla poratowania zdrowia (minister sprawiedliwości może mu po prostu odmówić), może też nie uzyskać stanu spoczynku, bo Krajowa Rada Sądownictwa w stan spoczynku może przenieść tylko sędziego trwale niezdolnego do służby. Niezdolność czasowa, choćby i długotrwała, podstaw do tego nie daje.

„Iustitia” podnosiła tę kwestię w pismach do Krajowej Rady Sądownictwa, w opiniach przesyłanych Ministrowi Sprawiedliwości, na posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. KRS podzieliła naszą ocenę, ale nie wystąpiła z żadną inicjatywą. Ministerstwo i posłowie opinie „­Iustitii” ­ignorowali. Teraz sędziów wsparł wreszcie Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie RPO do Krajowej Rady Sądownictwa wyrażony został pogląd, że art. 94 § 1 PrUSP, który powyższą sytuację kreuje, budzi wątpliwości konstytucyjne. „Art. 178 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. W istocie więc Konstytucja nie przewiduje takiej sytuacji, w której osoba w dalszym ciągu zachowująca status sędziego mogłaby być pozbawiona wynagrodzenia” – stwierdza pismo. RPO oczekuje na stanowisko Przewodniczącego KRS.

(IS)