• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

W dniu 3.9.2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab zdecydował o podjęciu czynności wyjaśniających w celu ustalenia, czy postępowanie sędzi SO w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej dotyczące sposobu procedowania, oświadczeń i podejmowanych decyzji w trakcie rozprawy odwoławczej mogło stanowić przewinienie dyscyplinarne1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informacje/3287