• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

SA w Katowicach pyta SN o skutki orzekania sędziego, w którego powołaniu brała udział neo-KRS

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, 11.12.2019 r. skład rozpoznający apelację od wyroku SO w Gliwicach postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: „Czy udział Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowano w wyniku wyboru przez Sejm RP 15 sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych ustaw w procesie powoływania sędziego będącego członkiem składu orzekającego stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 KPC”.

IS