• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Sąd dla obywatela

Ukazała się publikacja „Sąd dla obywatela – alternatywne metody rozwiązywania sporów i rola sądów karnych” pod redakcją sędziów Anny Adamaskiej-GallantJacka Przyguckiego. Książka zawiera materiały pokonferencyjne ze zorganizowanych w kwietniu i maju 2010 r. konferencji „Iustitii” w Lublinie i Białymstoku, które dotyczyły propozycji zmian w prawie karnym zaproponowanych na konferencji „Sąd dla obywatela” w listopadzie 2009 r. Jest to pierwsza pozycja z serii wydawniczej „Iustitia – Biblioteka”, której patronuje Kwartalnik „Iustitia”. Książkę mogli otrzymać ­uczestnicy XX-lecia Iustitii, trafi ona także do osób mających wpływ na proces legislacyjny.