• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Sądy krajowe nie mogą dopuszczać do stosowania orzeczeń trybunałów konstytucyjnych sprzecznych z prawem europejskim

21.12.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 i C-840/19 stwierdził, że sądy krajowe nie mogą, pod groźbą sankcji dyscyplinarnych, dopuszczać do stosowania orzeczeń krajowych Trybunałów Konstytucyjnych sprzecznych z prawem europejskim. Krajowy wymiar sprawiedliwości – w tym również, podkreślmy, polski TK – musi gwarantować efektywną ochronę sądową (art. 19 traktatu o UE i art. 47 Karty Praw Podstawowych)1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4344-sady-krajowe-i-to-pod-grozba-sankcji-dyscyplinarnych-nie-moga-dopuszczac-do-stosowania-orzeczen-krajowego-trybunalu-konstytucyjnego-ktore-sa-sprzeczne-z-prawem-unii-europejskiej-c-357-19-c-379-19-c-547-19-c-811-19-i-c-840-19.