• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Samorząd sędziowski apeluje o Okrągły Stół

Wzmaga się sprzeciw samorządu sędziowskiego przeciwko rządowemu projektowi zmian PrUSP1. Uchwały wzywają-ce do zwołania Okrągłego Stołu Sądownictwa podejmują kolejne zgromadzenia sędziów. W ciągu kilku miesięcy uchwały takie podjęło już 28 zgromadzeń (w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łomży, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Słupsku, Szczecinie, Świdnicy, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze). W uchwale zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu w Białymstoku zawarto postulat zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. Uchwały zgromadzeń są dostępne na: http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74


1 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 25.11.2010 r., druk sejmowy nr 3655, dostępny na: www.sejm.gov.pl.