• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Sędzia Dorota Zabłudowska – Członkini SSP „Iustitia” wyróżniona Gdańską Nagrodą Równości

W dniu 9.12.2018 r. nasza Koleżanka, Pani Sędzia Dorota Zabłudowska wyróżniona została Gdańską Nagrodą Równości. Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody mogła składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. W tym roku wpłynęło 11 wniosków, w których nominowano 8 osób. Warunkiem nominacji były szczególne działania w kreowaniu nowatorskich pomysłów i śmiałych idei w zakresie równych szans, sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji czy bohaterski czyn w obronie praw człowieka. Dorocie serdecznie gratulujemy!1

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/2705-dzis-nasza-kolezanka-sedzia-dorota-zabludowska-czlonkini-ssp-iustitia-w-europejskim-centrum-solidarnosci-zostala-wyrozniona-gdanska-nagroda-rownosci-serdecznie-gratulujemy