• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Sędzia Krzysztof Chmielewski wraca do orzekania

Izba Odpowiedzialności Zawodowej przywróciła 17.11.2022 r. do orzekania Sędziego Krzysztofa Chmielewskiego. Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym. Wydała ją jednoosobowo sędzia Barbara Skoczkowska, orzekająca wcześniej w Izbie Karnej SN.
W orzeczeniu wskazano, że : „Próba przeniesienia sędziego, bez jego zgody, na inne stanowisko, czy też w innym wydziale, będzie stanowiło niewykonanie orzeczenia Sądu Najwyższego i powinno spowodować co najmniej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego podejmującego taką decyzję. Tego rodzaju zastrzeżenie jest konieczne z uwagi na powtarzające się przypadki przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe, w sytuacji wydawania przez sądy dyscyplinarne korzystnych dla nich orzeczeń, jako dodatkowe, celowe i bezprawne dolegliwości mogące mieć wręcz charakter szykany”1.

IS

1 Więcej na ten temat na stronie : https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4555-sedzia-krzysztof-chmielewski-wraca-do-orzekania-to-decyzja-izby-odpowiedzialnosci-zawodowej-z-dnia-17-listopada-2022r.