• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Sędzia Małgorzata Gersdorf z zarzutem dyscyplinarnym w związku z uchwałą połączonych Izb Sądu Najwyższego

Zarzut ma dotyczyć uchwały połączonych Izb SN z 23.1.2020 r., BSA I-4110-1/20, która dopuściła badanie legalności powołań sędziów z nominacji neoKRS. W związku z nią, w październiku 2022 r. sędzia Małgorzata Gersdorf była wzywana przez rzecznika dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień odnośnie ewentualnego naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli procedowania, a nie zawieszenia postępowania wobec złożonego przez Marszałek Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między SN a Sejmem1.

IS

1 Więcej na ten temat tutaj: https://www.iustitia.pl/4584-sedzia-malgorzata-gersdorf-z-zarzutem-dyscyplinarnym-w-zwiazku-z-uchwala-polaczonych-izb-sn-z-23-01-2020-r.