• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Sędzia Paweł Juszczyszyn oraz sędziowie SO w Krakowie zażądali przekazania list poparcia kandydatów do neo-KRS

W ramach prowadzonego postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie delegowany do Sądu Okręgowego P. Juszczyszyn powziął wątpliwość co do prawidłowego obsadzenia składu Sądu I instancji. Wydał więc postanowienie zobowiązujące Kancelarię Sejmu do przekazania sądowi list poparcia kandydatów na członków KRS. W reakcji na postanowienie Sądu Minister Sprawiedliwości odwołał sędziego P. Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego, zaś zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postawił sędziemu zarzuty przewinień dyscyplinarnych. Następnie Prezes sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zawiesił Pana Sędziego w czynnościach służbowych1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/3423-oswiadczenie-sedziego-pawla-juszczyszyna. Podobne postanowienie wydał SO w Krakowie, podczas rozpo-znawania apelacji. Także im Rzecznik Dyscyplinarny postawił dnia 25.11.2019 r. zarzuty dyscyplinarne: https://iustitia.pl/3425-oko-press-pierwsza-dyscyplinarka-dla-sedziow-ktorzy-chcieli-badac-legalnosc-krs