• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Sędzia Piotr Gąciarek laureatem nagrody Złotej Temidy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Sędzia Piotr Gąciarek został laureatem nagrody Złotej Temidy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy” to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i pro­fesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości1.

IS

1 Więcej na ten temat na stronie: https://www.iustitia.pl/4476-sedzia-laureatem-nagrody-zlotej-temidy-wyzszej-szkoly-humanitas-w-sosnowcu.