• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Sędziowie odmawiają stawiania się na wezwania rzeczników dyscyplinarnych P. Schaba, P. Radzika i M. Lasoty

Sędziowie: Krystian Markiewicz, Bartłomiej Starosta, Monika Frąckowiak, Monika Ciemięga, Katarzyna Kałwak, Dorota Zabłudowska odmówili stawienia się na wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych: Piotra Schaba oraz jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Sędziowie podkreślili, że osoby te na swoje stanowiska powołane zostały w politycznej procedurze i jak wynika z doniesień medialnych brały udział w aferze hejterskiej, mającej na celu prześladowanie sędziów oraz ich rodzin. Jednocześnie nie podjęli żadnych istotnych działań zmierzających do wyjaśnienia tej afery. W ocenie sędziów prowadzone wobec nich postępowania dyscyplinarne mają charakter szykany, sposób ich prowadzenia zaś świadczyć może o stronniczości rzeczników1.

IS

1 Oświadczenia sędziów dostępne na: https://www.iustitia.pl