• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie wzywają Rafała Puchalskiego do rezygnacji

W stanowisku z 6.6.2022 r. Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie czytamy m.in.:

„Zainspirowani uchwałą nr 2/2022 z 27.5.2022 r. Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku, my niżej podpisani sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz troską o dobro i właściwy wizerunek Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sądów rejonowych okręgu rzeszowskiego oraz zatrudnionych w nich sędziów i urzędników, w obliczu licznych przekazów medialnych, w tym publikacji portali OKO.press, Onet, jak również materiałów publikowanych w telewizji TVN24 oraz w prasie, a dotyczących działalności nieformalnej grupy skupiającej sędziów, prokuratora i notariusza – funkcjonującej w aplikacji WhatsApp pod nazwą „kasta” lub „antykasta” (tzw. afera hejterska) i rzekomego w niej udziału Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wzywamy Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafała Puchalskiego do:

1) stanowczego i publicznego zaprzeczenia uczestnictwa w działalności ww. nieformalnej grupy i złożenia powództw w celu ochrony dobrego imienia własnego i wymiaru sprawiedliwości, który reprezentuje jako Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie albo

2) złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w wypadku potwierdzenia uczestnictwa w działalności ww. nieformalnej grupy lub uchylenia się od zajęcia publicznego stanowiska w przedmiocie przynależności do wspomnianej grupy i wystąpienia ze stosownymi powództwami”1.

IS

1 Całość stanowiska po adresem: https://www.iustitia.pl/4478-sedziowie-sadu-okregowego-w-rzeszowie-wzywaja-rafala-puchalskiego-do-rezygnacji.