• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

Sędziowie z „Iustitii” murem za Igorem Tuleyą

Na 10.2.2021 r. sędzia Igor Tuleya został po raz kolejny wezwany na przesłuchanie przez prokuratora, który chce postawić mu zarzut rzekomego ujawnienia tajemnicy śledztwa w sprawie poselskiego głosowania w Sali Kolumnowej. Piotr Gąciarek z SSP „Iustitia” stwierdził: „To przesłuchanie byłoby nielegalne. Sędziemu można postawić zarzuty karne tylko wtedy, gdy wcześniej uchylono mu immunitet. Izba Dyscyplinarna nie uczyniła tego skutecznie, bo Trybunał Sprawiedliwości UE zakazał jej działania”.

Dnia 10.2.2021 r. sędziowie z „Iustitii” byli obecni przed Prokuraturą Krajową ze swoimi sędziowskimi togami, by wyrazić poparcie dla sędziego Tuleyi.

Stowarzyszenie „Iustitia” podkreśla, że Igor Tuleya wykonywał działania w ramach swoich uprawnień, zatem dążył do ustalenia faktów, by merytorycznie rozstrzygnąć sprawę. Działał w sposób jawny, umożliwiając opinii publicznej zapoznanie się z orzeczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami i bez sprzeciwu stron. To władza polityczna, niezadowolona z ujawniania niewygodnych bądź kompromitujących faktów, a także z podejmowania działań w obronie niezależności sądów nakazała podjęcie wobec Igora Tuleyi, działań represyjnych przez powołanych przez siebie rzeczników dyscyplinarnych i prokuraturę1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4103-sedziowie-iustitii-murem-za-sedzia-tuleya-wzywanym-na-prokuratorskie-przesluchanie.