• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Sędziowie z Wrocławia popierają postulaty płacowe pracowników sądów

W dniu 10.12.2018 r. zebranie Członków Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu podjęło uchwałę, w której wyrażono poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów. W uchwale sędziowie podkreślili, że pracownicy ci pełnią bardzo ważną i odpowiedzialną rolę w systemie sądownictwa. Praca sędziów i referendarzy nie będzie efektywna bez sprawnego, kompetentnego i zaangażowanego zespołu urzędników sądowych. Tymczasem wynagrodzenia tej grupy zawodowej pozostają od wielu lat na bardzo niskim poziomie, a dotychczasowe waloryzacje były symboliczne. W ostatnich latach średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło o ponad 45%, podczas gdy płace urzędników sądowych jedynie o nieco ponad 7%. Spowodowało to całkowite oderwanie płacy pracowników sądów powszechnych od warunków rynkowych, a w konsekwencji, odchodzenie z sądownictwa fachowych, wykształconych, doświadczonych i kompetentnych urzędników1.

IS

1 Całość uchwały dostępna na: https://iustitia.pl/81-uchwaly/2706-sedziowie-z-wroclawia-popieraja-postulaty-placowe-pracownikow-sadownictwa-uchwala-z-dnia-10-grudnia-2018-r-zebrania-czlonkow-oddzialu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-we-wroclawiu