• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(16)/2014, dodano 29 sierpnia 2014.

Spotkanie z I Prezes SN

W dniu 11.7.2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli SSP „Iustitia” z I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez Prezesa Macieja Strączyńskiego oraz Wiceprezesów: Barbarę Zawiszę i Mariusza Królikowskiego. Przedmiotem rozmowy były m.in.: projekt prezydencki likwidacji jednego szczebla sądów, rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat zmian kodyfikacji karnej, możliwość wspólnych działań wizerunkowych na rzecz środowiska, publikowanie oświadczeń majątkowych sędziów, możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej co do nowelizacji PrUSP, sprawa odebrania wcześniejszego stanu spoczynku, patronat Pani Prezes nad najbliższymi konferencjami „Iustitii”, nadużywanie postępowań dyscyplinarnych, kognicja i obciążenie sędziów pracą oraz koncepcja wspólnej ustawy ustrojowej dla sądownictwa. (BP)