• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

Dnia 22.11.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, pani Dunji Mijatović z wybranymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji ochrony praw człowieka w Polsce. Na zaproszenie pani Komisarz uczestniczył w nim również przedstawiciel SSP „Iustitia”. Podczas spotkania omawiano kwestie związane m.in. z niezależnością sądownictwa, postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów oraz sytuacją społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wyraża głębokie zainteresowanie tymi problemami, deklarując potrzebę ponownych spotkań w naszym kraju w nieodległej przyszłości.

IS