• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Spotkanie z Ministrem Cezarym Grabarczykiem

Dnia 22.10.2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie nowego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z członkami zarządu „Iustitii”: Maciejem Strączyńskim, Jolantą Korwin-Piotrowską, Barbarą Zawiszą, Mariuszem Królikowskim, Hanną Kaflak-Januszko i Andrzejem Skowronem. Ministrowi towarzyszył podsekretarz stanu Wojciech Hajduk.

Rozmowy dotyczyły spraw, które dotykają środowiska sędziowskiego oraz współpracy Stowarzyszenia z resortem sprawiedliwości. Przedstawiciele „Iustitii” zwrócili uwagę na niekorzystne dla sędziów zmiany w PrUSP, w tym szczególnie te ograniczające sędziowską samorządność. W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości zadeklarował, że będzie popierał postulaty sędziów w sprawie ich samorządności.

Kolejnym tematem była sprawa medialnego wizerunku sądów. Obie strony były zgodne, że sądy powinny mieć rzecznika prasowego usytuowanego poza Ministerstwem Sprawiedliwości.

Omówiono także zagadnienia socjalne. Przedstawiciele Stowarzyszenia zasygnalizowali m.in. brak ustawowych kryteriów do uwzględnienia przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i małą liczbę wniosków uznanych w praktyce przez Ministra za zasadne. Stwierdzono, że przy zmniejszeniu uposażenia sędziów za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim do 80% zaniechano jednoczesnego określenia wykazu chorób zawodowych sędziów i nie wskazano w przepisach organu, który ma kompetencję do zadecydowania, czy dana choroba jest związana z wykonywaniem zawodu sędziego.

Sędziowie podkreślili, że od dawna współpracują z resortem sprawiedliwości w kwestii rozwoju mediacji w Polsce i dlatego liczą na jej kontynuację m.in. poprzez powołanie reprezentanta „Iustitii” do składu nowej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełna relacja ze spotkania na stronie internetowej stowarzyszenia1.

(IS)

1 Zob. http://bitly.pl/spotkaniems lub http://iustitia.pl/informacje/912-spotkanie-z-ministrem-sprawiedliwosci.