• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 8.6.2010 r.

W dniu 8.6.2010 r. odbyło się kolejne spotkanie w toku konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości projektu zmian PrUSP. W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa: minister Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister Jacek Czaja, dyrektorowie Elżbieta Rosłoń, Grzegorz Wałejko i Jacek Niedzielak oraz Agnieszka Błach, ze strony KRS: wiceprzewodniczący Roman Kęska oraz sędziowie Ewa Barnaszewska, Piotr Raczkowski, Ewa Stryczyńska i Waldemar Żurek, a z naszej strony: prezes Maciej Strączyński, wiceprezes Rafał Puchalski i członkowie Zarządu Łukasz Piebiak, Jacek Przygucki i Bartłomiej Przymusiński.

Ministerstwo przedstawiło propozycję nowej wersji przepisów w sprawie ocen okresowych, sprowadzającą się jednak w istocie rzeczy jedynie do zmiany nazw ocen na bardziej opisowe. Ustalono powołanie podzespołu złożonego z przedstawicieli Ministerstwa, KRS i „Iustitii” do oceny tego projektu i przedstawienia szczegółowych stanowisk stron. Zespół ma zakończyć prace do końca czerwca br. Zmianie uległo również stanowisko Ministerstwa w przedmiocie innych kluczowych kwestii, np. odstąpiono od projektu powołania Komisji Konkursowej. W przedmiocie wnioskowanej przez „Iustitię” zmiany mnożników sędziowskich wynagrodzeń minister Krzysztof Kwiatkowski oświadczył, że w związku ze stanowiskiem premiera co do ograniczeń budżetowych nie ma możliwości uzyskania żadnych środków na ten cel i nie jest możliwe nawet rozpoczęcie rozmów w tym przedmiocie.

opracował:

Bartłomiej Przymusiński