• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Spotkanie z Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 30.8.2010 r.

W dniu 30.8.2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu SSP „Iustitia” (Maciej Strączyński, Łukasz Piebiak, Jacek Przygucki, Anna Adamska-Gallant) z Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa (Antoni ­Górski, Roman Kęska, Ryszard Pęk, Ewa Barnaszewska, Barbara Godlewska-Michalak, Jarema Sawiński).

W czasie spotkania poinformowaliśmy o ogłoszonej akcji protestacyjnej. Przedstawiciele KRS zwrócili uwagę, że nie należy zaniedbywać możliwości poszukiwania „sprzymierzeńców” naszych słusznych postulatów wśród innych organizacji i osób o uznanym autorytecie. Omówiliśmy znajdującą się w TK skargę dotyczącą niekonstytucyjności przepisów znoszących „awanse poziome” – w ocenie KRS w razie wycofania tej skargi przez Prezydenta możliwe jest jej wniesienie ponownie przez KRS, lecz to będzie przedmiotem analizy w przyszłości. Usłyszeliśmy, że również w ocenie KRS wiele rozwiązań z projektu zmiany PrUSP jest niewłaściwych, a KRS – tak jak i my – krytycznie ocenia stanowisko Ministra Sprawiedliwości, który odmawia rozmów na temat docelowego rozwiązania problemu wynagrodzeń sędziowskich. Zgłosiliśmy postulat zwołania „okrągłego stołu” w sprawie sądownictwa i będzie to z pewnością przedmiotem starań ze strony KRS.

opracował:

Bartłomiej Przymusiński

(wykorzystano fragmenty komunikatów ISI)