• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Sprawa sędzi Sądu Rejonowego w Nisku

– Krajowa Rada Sądownictwa, która stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz czuwa nad przestrzeganiem przez sędziów zasad etyki, zwraca się zatem do uczestników życia publicznego o rzetelność w prezentowaniu stanowisk i ocen. Powoływanie nieprawdziwych faktów i nierzetelnych ocen dotyczących funkcjonowania sądów i postaw sędziów godzi bowiem w wymiar sprawiedliwości stanowiący jeden z fundamentów Państwa będącego wspólnym dobrem wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP) – KRS upomniała w swojej uchwale1 „osoby pełniące funkcje publiczne”.

Sprawa dotyczy tymczasowego orzeczenia opiekuńczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nisku o umieszczeniu trójki małoletnich dzieci państwa Katarzyny i Sławomira Bałutów w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej. Orzeczenie to wywołało gwałtowną krytykę ze strony części polityków i mediów. Ataki na sędzię Sądu Rejonowego w Nisku w sposób wyraźny przekroczyły zasady dopuszczalnej krytyki orzeczeń sądowych i wywołały sprzeciw środowiska sędziowskiego. SSP „Iustitia” oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wydały uchwałę potępiającą nieuzasadnione ataki2.

Wcześniej Rada przeprowadziła lustrację postępowania sądowego i stwierdziła, że „czynności Sądu były uzasadnione i zostały podjęte dla dobra małoletnich dzieci, w celu zapewnienia ich prawidłowego rozwoju”. KRS w swojej uchwale odniosła się do stanowiska Stowarzyszenia „Iustitia” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce przyjętego w tej sprawie.

(IS)

1 Uchwała Rady w związku z wypowiedziami osób pełniących funkcje publiczne, dotyczącymi tymczasowego orzeczenia opiekuńczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nisku o umieszczeniu małoletnich dzieci w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej, dostępna na: http://bit.ly/1QUhLgc

2 Treść uchwały zarządu „Iustiii” dostępna na: www.iustitia.pl