• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej

21.4.2023 r. we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja składała się z trzech paneli poświęconych prawu cywilnemu, karnemu oraz administracyjnemu. W Konferencji brali udział przedstawiciele wielu uczelni wyższych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Byli też przedstawiciele większości zawodów prawniczych (sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, prokuratorzy).

W czasie konferencji dyskutowano m.in. o tym, czy rozwiązania mające na celu przyśpieszenie postępowań sądowych zawsze służą istocie wymiaru sprawiedliwości i jak stosować te rozwiązania, aby unikać zagrożenia dla konstytucyjnego prawa do sądu.