• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Rady Europy

Sekretarz Generalny Rady Europy 9.11.2022 r. przedstawił sprawozdanie na temat konsekwencji wyroków TK w sprawach K 6/21 i K 7/21.
W sprawozdaniu czytamy: „W celu zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z art. 1, art. 6 ust. 1 i art. 32 Konwencji, wymagane jest podjęcie przez Polskę działań. Działanie to pokrywa się z obowiązkiem Polski do przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału w sprawach Xero Flor w Polsce sp. z o.o., Broda i Bojara, Reczkowicz, Dolińska-Ficek i Ozimek oraz Advanced Pharma sp. z o.o. Jednym słowem, Polska ma obowiązek zapewnienia, że jej prawo wewnętrzne jest interpretowane i w razie potrzeby, zmieniane w taki sposób, aby uniknąć powtórzenia tych samych naruszeń, zgodnie z wymogami art. 46 Konwencji. Polska nie została zwolniona ze swojego bezwarunkowego obowiązku wynikającego z art. 46 Konwencji do pełnego, skutecznego i szybkiego przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału1”.

IS

1 Całość sprawozdania na stronie: https://www.iustitia.pl/4563-sprawozdanie-sekretarza-generalnego-rady-europy.