• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Sprawozdanie z konferencji „Wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień ocen sędziów, mediacji i postępowania w sprawach nieletnich”, Tbilisi, 28–29.04.2017 r.

Anna Begier
(inne teksty tego autora)

W dniach 28–29.4.2017 r. w stolicy Gruzji, Tbilisi, odbyła się Międzynarodowa Konferencja przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich – stron Memorandum – Porozumienia o Wielostronnej Współpracy pod nazwą „Wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień ocen sędziów, mediacji i postępowania w sprawach nieletnich”. Konferencję organizowało Stowarzyszenie Sędziów Gruzji przy wsparciu Najwyższej Rady Sądownictwa Gruzji, Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej IRZ1, Biura Rady Europy w Gruzji (COE), PROLOG, UNDP i EU4Justice. Językami konferencji były języki: rosyjski, niemiecki oraz angielski. Konferencja służyła wymianie doświadczeń pomiędzy krajami, co do zagadnień będących jej przedmiotem.

W konferencji wzięli udział m.in. prof. Nino Gvenetadze (Prezes Sądu Najwyższego Gruzji), Levan Murusidze (sekretarz Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Gruzji), Irakli Kobachidze (Przewodniczący Parlamentu Gruzji), Joachim Hecker (przedstawiciel Ambasady Niemiec w Gruzji), Weronika Keller-Engels (Dyrektor Generalny IRZ), Krystian Urse (Kierownik Biura Rady Europy w Gruzji), attache Peter Denis (Menedżer programu praworządności przedstawicielstwa UE w Gruzji, Giorgi Chkhenidze (Kierownik projektu ­PROLoG w Gruzji). Ze strony gospodarzy udział wzięli członkowie Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji, sędziowie sądów powszechnych Gruzji i przedstawiciele parlamentu Gruzji oraz Dyrektor Centrum Mediacji, Giorgi Tsertvadze. Obecni byli również sędziowie sądów najwyższych i innych szczebli oraz krajowych rad sądownictwa Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Estonii, Armenii, Mołdawii, Azerbejdżanu, przedstawiciele IRZ, Rady Europy, projektów UE dla wsparcia reformy wymiaru sprawiedliwości, USAID/PRoLog, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz OBWE.

W pierwszym panelu poświęconym ocenie sędziów referaty wygłosili Jens Gniza (Prezes Stowarzyszenia Sędziów RFN), Irakli Kobakhidze, Levan Murusidze, Mario Belo Morgado (Zastępca przewodniczącego Wyższej Rady Sądownictwa Portugalii, sędzia Sądu Najwyższego), Ivars Bickovics (Prezes Sądu Najwyższego Łotwy), Anthony J. Trenga (sędzia federalny Sądu Okręgowego na Okręg Wschodni Virginii, USA), Ihor Benedysyuk (Przewodniczący Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy), Ion Druta (sędzia Sądu Najwyższego Mołdawii, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Mołdawii), Mariana Pitic (sędzia Sądu Najwyższego Mołdawii), Rimvidas Norkus (Prezes Sądu Najwyższego Litwy, Przewodniczący Rady Sędziów Litwy) oraz Gerhard Reissner (członek CCJE, ekspert Rady Europy).

W drugim panelu referaty na temat mediacji sądowej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i zalet mediacji wygłosili Vakhtang Tordia (członek Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji), Jens Gniza, Dovydas Vitauskas (kierownik projektu UE dla reformy sądownictwa na Ukrainie), Musabek Alimbekov (Przewodniczący Rady Sędziów Kazachstanu), Eerik Meelis (Prezes Sądu Rejonowego w Tallinie, członek Stowarzyszenia Sędziów Estonii), SSR Anna Begier (członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”), Anthony J. Trenga, Elena Evtushenko (Prezydent Stowarzyszenia Sędziów Ukrainy, Sędzia Wyższego Sądu Specjalnego), Ramunas Gadliauskas (sędzia Wyższego Sądu ­Administracyjnego Litwy, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Litwy), Hrachik Sargisyan (Przewodniczący Rady Sędziów Armenii, Prezes Sądu Regionu Armavir) i Shota Getsadze (sędzia Sądu Apelacyjnego w Tbilisi, członek Wyższej Rady Sądownictwa Gruzji).

Kolejnego dnia odbył się najkrótszy panel Konferencji, zatytułowany „Cele i zadania postępowania w sprawach nieletnich”, gdzie referaty wygłosiły: Eka Beselia (Przewodnicząca Komisji sprawiedliwości parlamentu Gruzji), Eka Gabrichidze (sędzia Sądu Grodzkiego w Tbilisi) oraz Jörn Müller (sędzia Sądu I Instancji w Worms, Niemcy).

Przy okazji konferencji odbyło się również posiedzenie upoważnionych przedstawicieli narodowych stowarzyszeń sędziów Armenii, Gruzji, Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii – stron Memorandum – Porozumienia o Wielostronnej Współpracy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich w charakterze konsultanta i przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Azerbejdżanu, jako obserwatora. Strony postanowiły m.in. przyjąć Stowarzyszenie Sędziów Litwy w charakterze obserwatora na kolejnych corocznych spotkaniach stron Memorandum, kolejne spotkanie, w 2018 r. ma się odbyć w Kazachstanie, a w 2019 r. – w Niemczech. Stowarzyszenie Sędziów Gruzji zobowiązało się wdrożyć działanie strony internetowej Memorandum.

Przedstawiając krótko najciekawsze zagadnienia poruszone na konferencji, należy wskazać, co następuje.

Strona 1 z 3123