• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(19)/2015, dodano 30 maja 2015.

Sprawozdanie z ogólnopolskiego konkursu „mistrzowie mediacji”

W dniach 4. i 5.3.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Mistrzowie Mediacji”, który co roku organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarię MDDP Sobońska, Olkiewicz i Wspólnicy, przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Jednym z patronów honorowych konkursu było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a Kwartalnik „Iustitia” był patronem medialnym. Natomiast patronat merytoryczny przedsięwzięcia objął Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

Pierwszy etap konkursu polegał na stworzeniu scenariusza mediacji rozwiązującej jeden z pięciu zaproponowanych stanów faktycznych, dotyczących prawa gospodarczego oraz handlowego. Drużyny przesyłały swoje prace, by jury wybrało trzy najlepsze. Tym sposobem zostali wyłonieni finaliści konkursu.

Dnia 4.3. przybyli do siedziby Ministerstwa, gdzie odbyło się szkolenie prowadzone przez Dyrektora Ośrodka Mediacji „Facultas Iuridica” Grzegorza Frączka. Uczestnicy mieli okazję doskonalić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia postępowania mediacyjnego, uwarunkowań prawnych, a także dowiedzieć się o nadchodzących zmianach, czerpiąc z przedmiotowej wiedzy Dyrektora Frączka. Studenci dyskutowali i wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, analizując przepisy prawne i ich zastosowanie w praktyce. Następnego dnia o godzinie 10.00 rozpoczął się konkurs. Uczestnicy i goście zostali powitani przez Wiceministra Wojciecha Hajduka oraz znamienite jury, w którego składzie zasiadali Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji – Marzena Kruk, główny specjalista ds.mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, w wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji – Joanna Sauter-Kunach, Starszy Specjalista ds. Promocji Mediacji (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) – Agata Oklej, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodnicząca Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej – Małgorzata Kożuch, Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Po powitaniu organizatorzy konkursu, Paweł Podjacki i Łukasz Czerwik z ELSA Poland, przedstawili jego zasady – każda z trzech drużyn, wyłonionych po ogólnopolskich eliminacjach, na tym etapie miała zaprezentować stan faktyczny i prawny oraz symulację mediacji. Jako pierwsza prezentowała się drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w pięcioosobowym składzie. Następnie wystąpili reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego, potem Warszawskiego, już w trzyosobowych składach.

Drużyny prezentowały rozwiązania stanów faktycznych, przy pomocy różnych technik mediacyjnych. W swoich godzinnych symulacjach miały pozostawioną zupełną dowolność tego jak rozwiązać kazus, czy przedstawić całe postępowanie, czy tylko jego część, czy używać rekwizytów, takich jak komputer czy tablica. Formuła konkursu pozostawia wiele kreatywności uczestników, co zagwarantowało widzom trzy bardzo ciekawe i różnorodne wystąpienia.

Po części konkursowej jury udało się na obrady, które trwały bardzo długo, gdyż poziom wystąpień uczestników był wyrównany. O godzinie 15.00 odbyło się spotkanie, na którym zostały ogłoszone wyniki. Pierwsze miejsce zajęli studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugie Uniwersytet Śląski, a trzecie Uniwersytet Warszawski. Laureatom złożono gratulacje i wręczono nagrody, następnie odbył się uroczysty bankiet, na którym uczestnicy i jury mogli swobodnie porozmawiać i podzielić się doświadczeniami.

(IS)