• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów – regionalnej grupy Światowego Stowarzyszenia Sędziów3 – Bordeaux, 6–8.5.2010 r.

Program posiedzenia nie odnosił się bezpośrednio do sytuacji Polski, ale rozmowy dotyczyły wielu problemów, z którymi borykają się sędziowie w innych krajach. W szczególności przedstawiono problemy sędziów wenezuelskich, serbskich, tureckich, bułgarskich, francuskich, islandzkich i słowackich (zob. poniżej lub na stronie www.kwartalnikiustitia.pl). Na podstawie relacji wysłanników Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (ESS) podjęto decyzję o sprostowaniu nieprawdziwych informacji publicznie ogłaszanych przez Prezesa Sądu Najwyższego i jednocześnie Przewodniczącego Rady Sądownictwa Republiki Słowacji oraz uchwalono rezolucję w sprawie kryzysu w wymiarze sprawiedliwości Republiki Serbii, jak również postanowiono wysłać misję obserwacyjną do zbadania sytuacji w Republice Bułgarii. Wiceprezydent Światowego Stowarzyszenia Sędziów Gerhard Reissner przedstawił stan prac nad nowym zaleceniem, które zastąpi kluczowe dla nas Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Nr 94(12) dotyczące Niezależności, Sprawności i Roli Sędziów4Recommendation No. R (94) 12 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 October 1994 On the Independence, Efficiency and Role of Judges). Tekst jest przygotowany i jest szansa, że nowe Zalecenie będzie omawiane i przyjęte w listopadzie br. na posiedzeniu Komitetu Ministrów RE. Stanowiłoby ono duży postęp w zakresie gwarancji prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Rady Europy.


3 International Association of Judges; www.iaj-uim.org.

4 Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe No. R(94); dostępne na: http://bip.ms.gov.pl/ue_koop/standardy_sedzio­-
wie.php.