• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(32)/2018, dodano 14 października 2018.

SSP „Iustitia” na Pol’and’Rock Festival 2018

Spotkania na Festiwalu to budowanie zaufania społecznego. Zainteresowanie sprawą wolności obywatelskich i wolnych sądów było ogromne. Sędziowie przeprowadzili wiele cennych rozmów z festiwalowiczami. Jako całe środowisko otrzymaliśmy od publiczności dowody wsparcia i serdeczności. Hasłami naszego działania były: 3wolnyfestiwal 4wolniludzie 5wolnesądy 6wolnewybory. Festiwal ściąga setki tysięcy ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, lecz wszyscy uczestnicy poddają się naczelnej regule wzajemnego szacunku. Na przykładzie Festiwalu pokazaliśmy, jak łatwo decyzja polityczna może ją unicestwić. Maciej Samborski, specjalista od transmisji mobilnych (https://mopro.pl), prowadził przez 3 dni warsztaty filmowe, których uczestnicy nagrywali półminutowe filmy z festiwalu, realizując idee: 7wolnyfestiwal 8wolnesądy. Zwycięzcami zostali Martyna Kondratowicz i Marcin Stępień – gratulujemy! Zainteresowanie budziła symulacja rozprawy cywilnej i karnej w namiocie RPO. Festiwalowicze korzystali z naszych rowerów, doładowania telefonów i pamiątkowych tatuaży zaprojektowanych przez Arkadiusza Krupę (Ślepe Oko Temidy).

Debata z RPO Adamem Bodnarem, z udziałem sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, sędziego Igora Tuleyi, mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz z Biura RPO, sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek na temat Wolnych Sądów wypełniła uczestnikami cały namiot warsztatowy ASP. Ze strony publiczności pojawiały się zarówno zarzuty, że jako środowisko sędziowskie nie zrobiliśmy nic od 3 lat, ale też liczne słowa poparcia dla naszych działań i bardzo konkretne pytania o sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości1.

W namiocie Amnesty International Polska odbyły się warsztaty o pokojowych demonstracjach: „Do czego mam prawo?” z udziałem dyrektorki AI Draginji Nadażdin, sędziego Igora Tuleyi i sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek. Rozmowa z publicznością dotyczyła przypadków zatrzymań protestujących obywateli, granic pokojowej demonstracji i ograniczania prawa do zgromadzeń, ale też obywatelskiego prawa sędziów do protestowania na ulicy.

Ostatniego dnia rozmowa z prof. sędzią Krystianem Markiewiczem i sędzią Igorem Tuleyą przyciągnęła tłum gości, których namiot nie pomieścił. Panel dotyczył granic prawa i wolności obywatelskich, a także dyskusji o przyszłości niezależnego Festiwalu i niezależnych sądów. Publiczność skandowała: „Wolne Sądy!”, zadawała mnóstwo pytań, a rozmowy przebiegały w luźnej, otwartej ­atmosferze.

Nie wszystkim musi podobać się obecność i forma działania sędziów na największym festiwalu w Polsce. Zrozumieją ją ci, którzy byli kiedyś na Przystanku Woodstock i ci, którzy widzą potrzebę bezpośredniej komunikacji społecznej. Zachęcamy do włączenia się do działań w przyszłym roku. Mamy mnóstwo pomysłów i już dziś zapraszamy na Przystanek Iustitia.

Wielkie podziękowania składamy: Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, która udostępniła miejsce w namiocie ASP, Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, jego współpracownikom za przyjazną przestrzeń w namiocie RPO, Jerzemu ­Owsiakowi za zorganizowanie najpiękniejszego Festiwalu na świecie i miejsca na wymianę poglądów oraz doświadczeń, dziękujemy wolontariuszom: Frankowi, Mai, Iwo, Agnieszce, Bogumile, Marice, wielkie dzięki!

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i ogrom pracy ekipie z Zespołu Medialnego sędziów na Pol’and’Rock Festival 2018: Katarzynie Kałwak, Dorocie Zabłudowskiej, Monice Ciemiędze, Monice Krzysztofik, Monice Frąckowiak, Olimpii Barańskiej-Małuszek, Igorowi Tuleyi, Bartłomiejowi Przymusińskiemu.

IS

1 Relacja dostępna na: https://rpo.gov.pl