• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

SSP „Iustitia” zgłoszone do Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 r.

Nasze Stowarzyszenie zostało zgłoszone przez norweską posłankę Partii Pracy Jette F. Christensen do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 r. Jesteśmy zgłoszeni obok Węgierskiego Komitetu Helsińskiego oraz liderki białoruskiej demokratycznej opozycji Swiatłany ­Cichanouskiej! W liście skierowanym do naszego stowarzyszenia przez Jette F. Christensen czytamy:

„To nominacja za walkę o demokratyczną Europę opierającą się na zasadach. Kiedy prawa człowieka, praworządność i wolność wypowiedzi są zagrożone, zagrożony jest wspólny dla nas pokój”.

Niezależnie od wyników konkursu, czy przejdziemy do następnego jego etapu, już czujemy się wyróżnieni, że dostrzegana i doceniana jest nasza działalność na rzecz obrony praworządności, wartości bez której przestrzegania nie może istnieć żadna demokratyczna wspólnota.

Dziękujemy zarządowi naszego stowarzyszenia, którego pracami kieruje prof. Krystian Markiewicz i wszystkim członkom „Iustitii” zaangażowanym w obronę praworządności1.

Zgłoszenie zostało poparte przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informacje/4092 -stowarzyszenie-sedziow-polskich-iustitia-zgloszone-do-pokojowej-nagrody-nobla-2021-roku.