• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Stanowisko sędziów Sądu Najwyższego w związku z sytuacją w Wymiarze Sprawiedliwości

W przyjętym 30.1.2024 r. stanowisku sędziowie SN wezwali:

1) osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk;

2) osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego SN przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym;

3) Prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do zawieszenia prac tych Izb i przekazania spraw w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach Sądu Naj­wyższego, adekwatnie do ich przedmiotu;

4) organy Państwa odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego1.

1 Całość stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/4815-stanowisko-sedziow-sadu-najwyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-w-wymiarze-sprawiedliwosci.