• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko SSP „Iustitia” skierowane do lekarzy i pielęgniarek w związku z epidemią wirusa COVID-19

W stanowisku z 30.3.2020 r. SSP „Iustitia” wyraziło podziw i uznanie dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników służby zdrowia za ich zaangażowanie w pracy z pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19. Codziennie personel medyczny naraża swoje zdrowie i życie w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią. Wiemy, że swoją służbę wykonujecie w warunkach skrajnych. Mierzycie się na co dzień nie tylko z chorobą i ludzkim lękiem, ale też z błędami systemu. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby naszą wdzięczność i szacunek.

Jednocześnie Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że lekarze, tak samo jak inni obywatele naszego kraju, korzystają z konstytucyjnego prawa do publicznego wyrażania swoich poglądów. Wobec tego nie można zaakceptować zakazu wypowiadania się przez lekarzy na temat sytuacji epidemiologicznej w placówkach medycznych i dostrzeżonych przez nich nieprawidłowościach (pismo Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z 20.3.2020 r. skierowane do lekarzy pełniących funkcję krajowych konsultantów). Tym bardziej, że informowanie społeczeństwa o istotnych sprawach dotyczących ­zdrowia obywateli leży w interesie publicznym.

Dlatego lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całemu personelowi medycznemu chcemy dziś – my, sędziowie – przekazać nie tylko głębokie podziękowanie, ale też nasze wyrazy solidarności1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3781-stanowisko-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-30-marca-2020-roku