• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie ataków wymierzonych w społeczność LGBT

W dniu 17.7.2020 r. Zarząd SSP „­Iustitia” przyjął stanowisko wobec ataków wymierzonych w społeczność LGBT w Polsce.

Zarząd, przywołując słowa preambuły do Konstytucji RP zawierającej wezwanie, aby za niewzruszoną podstawę RP uczynić dbałość o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, nie godząc się na brak poszanowania, czy wręcz pogardę dla uniwersalnych wartości i podstawowych praw, które zostały zdefiniowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stanowiącej wyraz cywilizacyjnego postępu, triumfu humanistycznej myśli oraz troski o bezpieczeństwo i pokój, mając na uwadze, że łamanie podstawowych praw człowieka stanowi gorzkie doświadczenie pokoleń Polaków oraz nawiązując do najlepszych tradycji naszego Narodu, jakimi są tolerancja i solidarność, wyraził stanowczy sprzeciw wobec języka pogardy i ataków wymierzonych w społeczność LGBT, w szczególności w dyskursie publicznym1.

IS

1 Całość stanowiska zob.: https://iustitia.pl/79-informacje/3905-stanowisko-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-atakow-wymierzonych-w-spolecznosc-lgbt