• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie komunikatu CIS z 3.2.2020 r. o wyborze członków KRS

Dnia 4.2.2020 r. SSP „Iustitia” przyjęło stanowisko w sprawie komunikatu Centrum Informacyjnego Sejmu o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa. W stanowisku Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że informacje podane w komunikacie wskazują na to, że sędziowie zasiadający obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa uzyskali poparcie około 3,5% wszystkich sędziów w Polsce, a więc nie mają legitymacji do reprezentowania środowiska sędziowskiego w konstytucyjnym organie, który powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Reprezentują oni, co najwyżej, polityków usiłujących zniszczyć powyższe wartości. Z komunikatu wynika ponadto, że część sędziów uzyskało poparcie minimalne (25 sędziów), co tym bardziej czyni zasadne podejrzenie, że tak jak sędzia Maciej Nowacki, w dacie wyboru przez Sejm RP, nie posiadali wymaganego ustawowo poparcia innych sędziów. Stowarzyszenie podkreśliło ponadto, że ogłoszenie komunikatu nie stanowi wykonania wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie ujawnienia list poparcia do KRS oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r.1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3666-stanowisko-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-4-lutego-2020-roku-w-sprawie-komunikatu-centrum-informacyjnego-sejmu-z-3-lutego-2020-roku-o-wyborze-czlonkow-krajowej-rady-sadownictwa