• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie rekomendacji dotyczących pandemii w sądach

W stanowisku z 6.11.2020 r. Zarząd SSP „Iustitia” przyjął uwagi do rekomendacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania sądów w okresie pandemii.

W stanowisku Zarząd krytycznie odniósł się do zalecenia wprowadzenia systemu zmianowego pracy w sądach. W ocenie Zarządu w sytuacji, gdy w większości sądów w Polsce, biorąc pod uwagę również opóźnienia spowodowane poprzednim lockdown’em, terminy spraw są wyznaczane w najlepszym wypadku na marzec, wprowadzenie z dnia na dzień systemu pracy zmianowej spowoduje konieczność lawinowego odwołania rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na tzw. „pierwszą zmianę”, przy jednoczesnym braku terminów na „drugiej zmianie”.

W zakresie rekomendacji prowadzenia „rozpraw zdalnych” zarząd podkreślił, iż oczekuje od Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnienia dla postępowania karnego realnych rozwiązań, analogicznych do postępowania cywilnego, bądź przyznania, że takiej możliwości w postępowaniu karnym nie ma. Ponadto Zarząd domaga się zapewnienia i wdrożenia jednolitych rozwiązań technicznych pozwalających wszystkim sądom na prowadzenie postępowań zdalnych oraz zapewnienia środków na zakup niezbędnego sprzętu.

Ponadto Zarząd wskazał na konieczność pilnych prac ustawodawczych w kierunku zapewnienia stronom i świadkom możliwości komunikacji elektronicznej z sądami, tak, by pisma wysyłane drogą elektroniczną wywierały analogiczny skutek jak korespondencja papierowa (np. dotrzymanie terminu do dokonania czynności). Mnożenie korespondencji papierowej zwiększa ryzyko zakażenia pracowników i interesantów, stanowi również obciążenie dla Poczty polskiej i jej pracowników1.

IS

1 Stanowisko zob. https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4028-pandemia-w-sadach-stanowisko-ssp-iustitia-w-sprawie-rekomendacji-podsekretarz-stanu-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-z-5-listopada-2020-r