• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Stanowisko SSP „Iustitia” wobec działań Piotra Schaba i Przemysława Radzika w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Pismami z 5.8.2022 r. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską-Furtak o przeniesieniu, wbrew ich woli, do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie Stowarzyszenia decyzja powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapadła z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa. W sposób niezrozumiały, mimo że dotyczy sędziów sądu apelacyjnego, odnosi się do opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. Zapadła w sposób całkowicie ignorujący art. 22a § 1 4a i 4c ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W stanowisku Zarząd SSP „­Iustitia” podkreślił, że: „nielegalna decyzja Przemysława Radzika i Piotra Schaba stanowi oczywistą szykanę i odwet na sędziach stosujących prawo europejskie. Decyzja ta pokazuje, że dzięki politycznemu kierownictwu sądów możliwe jest szykanowanie sędziów w inny sposób, niż poprzez postępowania dyscyplinarne. Dopóki istnieje polityczna Krajowa Rada Sądownictwa i politycznie powoływani są prezesi sądów, nie są spełnione w Polsce minimalne gwarancje niezawisłości sędziów”1.

IS

1 Całość stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/4501-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-wobec-dzialan-przemyslawa-radzika-i-piotra-schaba-w-sadzie-apelacyjnym-w-warszawie.