• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Stanowisko Stowarzyszeń sędziowskich dotyczące aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości

Stowarzyszenia sędziowskie: SSP „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów ­Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych przyjęły wspólne stanowisko1 dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

W stanowisku stwierdza się m.in.: „Przełom sierpnia i września 2018 r. przyniósł w polskim wymiarze sprawiedliwości istotne zmiany, postępujące bardzo dynamicznie i wskazujące na dużą determinację władzy i rządzącej partii politycznej w tym, by «reformy» przeprowadzić zanim europejskie instytucje i trybunały zajmą kategoryczne stanowisko wobec Polski.

Upolityczniona KRS, w skład której weszli sędziowie wybrani przez polityków, podczas przyspieszonego, w stosunku do zapowiadanego terminu, posiedzenia w dniach 23–24 oraz 27–28 sierpnia br. dokonała wyboru kandydatów na sędziów SN. Wśród kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej przeważają prokuratorzy różnych szczebli prokuratury, podlegli bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu, a także osoby, które personalnie związane były ze Zbigniewem Ziobro (poprzez pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości lub jako pełnomocnicy w procesach skierowanych przeciwko niemu)”2.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/25 33-stanowisko-stowarzyszen-sedziowskich-dotyczace-aktualnej-sytuacji-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce

2 Uchwała dostępna na: https://iustitia.pl/83 -komunikaty-i-oswiadczenia/2535-uchwala-za­rzadu-oddzialu-lodzkiego-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-dnia-11-wrzesnia-2018-roku