• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Stanowisko Stowarzyszeń Sędziowskich w sprawie skierowania przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE do TK

Stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, Pro Familia i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych przyjęły wspólne stanowisko w związku z działaniami Ministra Sprawiedliwości zmierzającymi do podważenia członkostwa Polski w UE.

W oświadczeniu wskazano, że sędziowie RP pozostaną sędziami unijnymi do momentu oficjalnego wyjścia Polski z UE. Ostatnie działania Ministra Sprawiedliwości, zarazem szefa jednej z partii politycznych, prowadzą do nieuznawania polskich wyroków w Europie, a w konsekwencji – rozpoczęcia ścieżki POLEXITU. Decyzja o skierowaniu do kontroli TK części przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest tego wymownym przykładem1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/2612-sta­nowisko-stowarzyszen-sedziowskich-w-sprawie-skierowania-przepisow-traktatu-o-funkcjonowaniu-ue-do-trybunalu-konstytucyjnego-i-rozpoczecia-faktycznego-polexitu